Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm việc với Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ)

12/09/2022 15:49:00

Ngày 7/9/2022, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) đã tổ chức buổi làm việc với Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ) tại trụ sở Bộ Tài chính

Hội thảo “Bảo hiểm bảo lãnh – kinh nghiệm của Hàn Quốc”

12/11/2018 16:38:00

Ngày 09/11/2018, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo hiểm bảo lãnh – kinh nghiệm của Hàn Quốc” nhằm mục tiêu giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh, chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm về bảo hiểm bảo lãnh của Hàn Quốc, mở rộng, phát triển sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh tại Việt Nam.