Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm việc với Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ)

12/09/2022 15:49:00

Ngày 7/9/2022, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) đã tổ chức buổi làm việc với Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ) tại trụ sở Bộ Tài chính

Hội thảo “Bảo hiểm bảo lãnh – kinh nghiệm của Hàn Quốc”

12/11/2018 16:38:00

Ngày 09/11/2018, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo hiểm bảo lãnh – kinh nghiệm của Hàn Quốc” nhằm mục tiêu giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh, chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm về bảo hiểm bảo lãnh của Hàn Quốc, mở rộng, phát triển sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh tại Việt Nam.

Hội thảo “Quản lý rủi ro an ninh mạng trong lĩnh vực bảo hiểm”

17/09/2018 10:58:00

Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Bảo hiểm, tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm) phối hợp cùng ANZIIF tổ chức hội thảo “Quản lý rủi ro an ninh mạng trong lĩnh vực bảo hiểm” vào sáng ngày 27/6/2018 tại Hà Nội.

Hội thảo Actuarial 2018 “Đón nhận những thay đổi trong ngành bảo hiểm”

17/09/2018 10:57:00

Trong hai ngày 06-07/9/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm phối hợp cùng Hội các chuyên gia định phí (Actuary) Singapore và Hội các chuyên gia định phí (Actuary) Phi nhân thọ Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Đón nhận những thay đổi trong ngành bảo hiểm” tại Hà Nội.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SAMSUNG (HÀN QUỐC)

01/06/2017 14:46:00

Ngày 01/6/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (IRT) đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc) (SLI). Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Công ty BHNT Samsung.