Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Mobisure

14/06/2024

Ngày 12/6/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 87/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Mobisure tăng vốn điều lệ

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ANT

29/05/2024

gày 24/5/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 91/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ANT với nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty

Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ

15/05/2024

Ngày 13/5/2024, Bộ Tài chính có công văn số 4881/BTC-QLBH Ghi nhận việc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã có thông báo thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut tại Hà Nội

10/04/2024

Ngày 4/4/2024, Bộ Tài chính có Quyết định số 792/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut tại Hà Nội

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Allianz SE tại Hà Nội

23/02/2024

Ngày 19/02/2024, Bộ Tài chính có Quyết định số 265/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Allianz SE tại Hà Nội.

Bộ Tài chính chấp thuận ông Chen, Kuan - Woei giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam

01/07/2024

Ngày 28/6/2024, Bộ Tài chính có văn bản số 6767/BTC-QLBH chấp thuận ông Chen, Kuan - Woei giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam thay thế ông Chen, Shr – Iue.

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi Tổng giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

24/06/2024

Ngày 20/6/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 6352/BTC-QLBH chấp thuận ông Nguyễn Kim Lân là Tổng giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi chuyên gia tính toán của Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

27/05/2024

Ngày 23/5/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 5324/BTC-QLBH chấp thuận ông Hà Huy Vũ làm chuyên gia tính toán thay bà Felecia Er Mei Shern theo đề nghị của Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam.