Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bolttech Việt Nam

26/02/2024

Ngày 22/02/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1857/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bolttech Việt Nam

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Medici

26/02/2024

Ngày 22/02/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1841/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Medici

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ANT

26/02/2024

Ngày 22/02/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1840/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ANT

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

26/02/2024

Ngày 20/02/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/GP/KDBH ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp

23/02/2024

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1763//BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: cần nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ tài chính-ngân sách

08/07/2022

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Tài chính, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Chính phủ, cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã quan tâm chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương tinh thần chủ động của ngành Tài chính

08/07/2022

Chiều ngày 7/7, tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và chúc mừng ngành Tài chính đã đạt được các kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm 2022. Sự chủ động của ngành Tài chính đã góp phần tạo niềm tin của nhân dân, của doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ.