Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho công ty TNHH Aon Việt Nam từ ngày 21-23/8/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho công ty TNHH Aon Việt Nam từ ngày 21-23/8/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 24/08/2023 13:51:00 180

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho công ty TNHH Aon Việt Nam từ ngày 21-23/8/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

24/08/2023 13:51:00

Từ ngày 21-23/8/2023, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức Khóa đào tạo kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho các học viên là cán bộ hỗ trợ giải pháp và giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe của Công ty TNHH Aon Việt Nam.

Trong thời gian 2.5 ngày đào tạo theo phương pháp giảng viên hướng dẫn học và học viên tự nghiên cứu, khóa học đã truyền tải tới các học viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và phụ trợ bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe như: Tổng quan về rủi ro; Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm; Vai trò của bảo hiểm; Một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm; Nguyên lý về hợp đồng bảo hiểm; Tái bảo hiểm; Hệ thống pháp luật; Quy định chung của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Quy định về hợp đồng bảo hiểm; Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm; Quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Quy định của pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm; Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; Xử phạt vi phạm hành chính và tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm sức khỏe; Các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm sức khỏe; Các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe; Đánh giá chung về thị trường bảo hiểm sức khỏe; Các quy tắc, điều khoản của bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch, tín dụng, bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên đã dẫn dắt học viên thảo luận những nội dung thiết thực đối với các cán bộ làm công tác đưa ra giải pháp và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe, những nội dung mà học viên còn băn khoăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, giảng viên còn đưa ra các tình huống thực tế mà các doanh nghiệp hay gặp vướng mắc, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự khóa học.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%