Tổ chức Khóa đào tạo bảo hiểm hàng hải từ ngày 24/07 đến ngày 26/07/2023

Tổ chức Khóa đào tạo bảo hiểm hàng hải từ ngày 24/07 đến ngày 26/07/2023 28/07/2023 16:47:00 167

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo bảo hiểm hàng hải từ ngày 24/07 đến ngày 26/07/2023

28/07/2023 16:47:00

Từ ngày 24/07 đến sáng ngày 26/07/2023, học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các tổ chức phụ trợ bảo hiểm đã tham gia khóa đào tạo bảo hiểm hàng hải do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức.

Tham gia khóa đào tạo này, học viên được trang bị những kiến thức liên quan đến bảo hiểm hàng hải. Trải qua 5 buổi học, giảng viên Nguyễn Văn Phát đã trao đổi về Khái quát chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; Khai thác bảo hiểm hàng hóa; Giám định/Bồi thường bảo hiểm hàng hóa; Hướng dẫn đòi người thứ ba trong bảo hiểm hàng hóa; Khái quát về bảo hiểm tàu thuyền; Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Thông qua quá trình đào tạo, các học viên đã thảo luận sôi nổi dưới sự dẫn dắt của giảng viên, giúp học viên có kiến thức chắc chắn về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn về bảo hiểm hàng hải, đặc biệt là bảo hiểm tàu thuyền và P&I, giảng viên đã đưa ra nhiều ví dụ thực tế, đặt ra các tình huống để giải thích và làm rõ các nội dung lý thuyết.

Trong suốt quá trình khóa đào tạo diễn ra, giảng viên và học viên đã cùng trao đổi và giải đáp thắc mắc đến từ những tình huống thực tế trong quá trình công tác. Cuối khóa đào tạo, học viên tham gia học đầy đủ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bảo hiểm hàng hải./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 1 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%