Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ 11/07/2023 14:15:00 245

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

11/07/2023 14:15:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%