chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 24/09/2020 15:06:00 279

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

24/09/2020 15:06:00

1. Ngày 04/09/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 10687/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long như sau:

Địa chỉ cũ: 30A3, Khu dân cư Hưng Phú I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ mới: 20 Trần Văn Trà, Khu dân cư Hưng Phú I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.