Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động 24/09/2020 15:04:00 538

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

24/09/2020 15:04:00

1. Ngày 20/08/2020, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 65/GPĐC3/KDBH cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung sau:

- Đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine:

+ Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Việt Nam

+ Tên giao dịch: Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Việt Nam

+ Tên viết tắt: TMIV

+ Tên bằng tiếng nước ngoài: Tokio Marine Insurance Vietnam Company Limited

- Đổi tên chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty:

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Việt Nam- Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Việt Nam- Văn phòng đại diện Hải Phòng

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Việt Nam- Văn phòng đại diện Đà Nẵng.