chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BSH được triển khai sản phẩm bảo hiểm

chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BSH được triển khai sản phẩm bảo hiểm 10/09/2020 15:41:00 203

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BSH được triển khai sản phẩm bảo hiểm

10/09/2020 15:41:00

1. Ngày 14/8/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 9829/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BSH được triển khai sản phẩm bảo hiểm toàn diện học sinh- sinh viên kể từ ngày 14/8/2020.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BSH có trách nhiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm nói trên theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí được phê chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác