Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM 29/11/2017 15:30:00 743

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

29/11/2017 15:30:00

Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

Sáng ngày 25/12/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm – Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Khóa giám định bồi thường xe cơ giới cho cán bộ của Tổng Công ty.

image

Với thời lượng 04 ngày, khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về bảo hiểm Xe cơ giới (XCG), các điều khoản bảo hiểm, các vấn đề về trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 của chủ XCG, những khái niệm, điều khoản, quy định pháp luật cần lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm, những lưu ý trong cấp đơn bảo hiểm, làm rõ góc nhìn của cán bộ khai thác và cán bộ giám định, bồi thường các điều khoản hợp đồng bảo hiểm XCG …

Sau khóa đào tạo tại Tp. HCM, khóa dành riêng cho Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 02, 03, 09 và 10/12/2017.