Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Hà nội ngày 25-26/8/2017

Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Hà nội ngày 25-26/8/2017 29/08/2017 11:05:00 928

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Hà nội ngày 25-26/8/2017

29/08/2017 11:05:00

Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

tại Hà nội ngày 25-26/8/2017

Sáng ngày 25/8/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào pháp luật kinh doanh bảo heiemr phi nhân thọ.

 

image

 

Với thời lượng đào tạo 2 ngày (từ 25-26/8/2017), giảng viên sẽ chia sẻ các nội dung liên quan đến pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, những lý luận pháp lý về kinh doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm; những nội dung cơ bản của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Thông tư 50/2017/TT-BTC.

image

Giảng viên cũng đã giải đáp thắc mắc, làm rõ những vướng mắc trong triển khai các quy định mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ./.

Description: image

 

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ nằm trong chuỗi các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm. Từ đầu năm 2017 đến nay, đây là khóa đào tạo thứ 2 về nghiệp vụ bảo hiểm con người được Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tổ chức cho thị trường, khóa 1 đã diễn ra vào tháng 4 tại Hà Nội và được đánh giá cao về nội dung chương trình cũng như phương pháp giảng dạy./.