Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 15-18/8/2017 tại Tp Hồ Chí Minh

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 15-18/8/2017 tại Tp Hồ Chí Minh 24/08/2017 14:14:00 660

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 15-18/8/2017 tại Tp Hồ Chí Minh

24/08/2017 14:14:00

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 15-18/8/2017 tại Tp Hồ Chí Minh

Sáng ngày 15/8/2017, tại Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ.

image

Với thời lượng đào tạo 4 ngày (từ 15-18/8/2017), giảng viên sẽ chia sẻ các nội dung liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ; chi tiết các dòng sản phẩm đặc trưng, những lưu ý trong công tác khai thác, đánh giá rủi ro, cấp hợp đồng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Y khoa cũng là một nội dung chính của khóa đào tạo, bao gồm: đại cương về giải phẫu cơ thể người, sức khỏe, bệnh học; một số cận lâm sàng thường gặp; công tác giám định, giải quyết bồi thường, phòng chống trục lợi, các vụ tổn thất điển hình.

image

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ nằm trong chuỗi các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm. Từ đầu năm 2017 đến nay, đây là khóa đào tạo thứ 2 về nghiệp vụ bảo hiểm con người được Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tổ chức cho thị trường, khóa 1 đã diễn ra vào tháng 4 tại Hà Nội và được đánh giá cao về nội dung chương trình cũng như phương pháp giảng dạy./.