Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 10-15/7/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 10-15/7/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh 17/07/2017 09:58:00 704

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 10-15/7/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/07/2017 09:58:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 10-15/7/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

̀ ngày 10-15/7/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

E:\CONG VIEC 2017\KHOA PNT CO BAN 2017\THANG 7 2017 - HCM\Pictures\20170710_082517.jpg

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo PNT cơ bản đào tạo chung cho thị trường tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2017./.