KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ “SỨC MẠNH CỦA ẢNH HƯỞNG”

KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ “SỨC MẠNH CỦA ẢNH HƯỞNG” 17/07/2017 09:57:00 784

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ “SỨC MẠNH CỦA ẢNH HƯỞNG”

17/07/2017 09:57:00

KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ “SỨC MẠNH CỦA ẢNH HƯỞNG”

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Trung tâm) đã phối hợp với Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Sức mạnh của ảnh hưởng” dành cho cán bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

E:\CONG VIEC 2017\PRUDENTIAL - KHOA KY NANG LD 2017\PICTURE\IMG_2978.JPG

Ảnh 1. Giảng viên Lan Bercu

Giảng viên của khóa đào tạo là Bà Lan Bercu, một diễn giả quốc tế - người sáng lập và chủ tịch của Lead Across Cultures Intl, một công ty có trụ sở tại Atlanta đặt trọng tâm về năng lực văn hoá chéo và lãnh đạo toàn cầu.


E:\CONG VIEC 2017\PRUDENTIAL - KHOA KY NANG LD 2017\PICTURE\IMG_2981.JPG

nh 2. Khóa đào tạo.

Khóa đào tạo đã trang bị cho các cán bộ kiến thức về kỹ năng lãnh đạo và giúp các cán bộ thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu công việc, nhiệm vụ của tổ chức, bộ phận mà mình đảm trách. Các nội dung được chia sẻ theo phương pháp giảng dạy tích cực đã được các cán bộ tham gia đánh giá cao về tính bổ ích và thiết thực.

E:\CONG VIEC 2017\PRUDENTIAL - KHOA KY NANG LD 2017\PICTURE\IMG_2969.JPG

Ảnh 3. Tập thể giảng viên và học viên của khóa đào tạo.

Đây là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng được Trung tâm tổ chức hàng năm nhằm phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ của Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm với sự hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của một số doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức Tài chính, trong đó có Công ty Prudential Việt Nam./.