Tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 05 - 10/6/2017 tại Hà Nội

Tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 05 - 10/6/2017 tại Hà Nội 28/06/2017 14:08:00 933

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 05 - 10/6/2017 tại Hà Nội

28/06/2017 14:08:00

Tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 05 - 10/6/2017 tại Hà Nội

Từ ngày 05 - 10/6/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

image

Trong thời gian 5,5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 – 15/7/2017 và tại Tp. Đà Nẵng từ ngày 17 – 22/7/2017./.