Khai giảng khóa đào tạo giám định và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại TP.Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa đào tạo giám định và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại TP.Hồ Chí Minh 17/05/2017 10:55:00 925

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo giám định và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại TP.Hồ Chí Minh

17/05/2017 10:55:00

Khai giảng khóa đào tạo giám định và bồi thường

bảo hiểm xe cơ giới tại TP.Hồ Chí Minh

Ngày 16/5/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã chính thức khai giảng khóa đào tạo giám định và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường.

Với thời lượng 04 ngày (từ ngày 16-19/5/2017), khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về công tác khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm xe cơ giới, các vấn đề pháp luật quy định liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và thống nhất một số vấn đề hiện đang được giải quyết hay hiểu theo hướng khác nhau tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ hướng dẫn học viên thực hành giải quyết các tình huống thường gặp khi khai thác, giám định, bồi thường trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và hạn chế trục lợi bảo hiểm.

image