Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội 24/04/2017 09:33:00 926

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội

24/04/2017 09:33:00

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội

Sáng ngày 18/4/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm con người phi nhân thọ.

image

Với thời lượng đào tạo 4 ngày (từ 18-21/4/2017), giảng viên sẽ chia sẻ các nội dung liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ; chi tiết các dòng sản phẩm đặc trưng, những lưu ý trong công tác khai thác, đánh giá rủi ro, cấp hợp đồng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Y khoa cũng là một nội dung chính của khóa đào tạo, bao gồm: đại cương về giải phẫu cơ thể người, sức khỏe, bệnh học; một số cận lâm sàng thường gặp; công tác giám định, giải quyết bồi thường, phòng chống trục lợi, các vụ tổn thất điển hình.

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ nằm trong chuỗi các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm. Trong năm 2017, dự kiến tiếp sau khóa tại Hà Nội, khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tháng 6/2017./.