Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) tổ chức gặp mặt các Giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) tổ chức gặp mặt các Giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 24/11/2016 09:40:00 946

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) tổ chức gặp mặt các Giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

24/11/2016 09:40:00

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) tổ chức gặp mặt các Giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày 15/11/2016, Trung tâm NC&ĐT bảo hiểm đã tổ chức gặp mặt tri ân các Giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm tại Hà Nội. Đến dự buổi gặp mặt trên có Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.

image

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, trong năm 2016, với đội ngũ Giảng viên từ các trường Đại học kinh tế lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia bảo hiểm hàng đầu trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm trên thị trường, Trung tâm đã cung cấp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam các chương trình đào tạo đa dạng theo các cấp độ của từng lĩnh vực bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu người học và tình hình triển khai sản phẩm bảo hiểm thực tế trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trong năm 2016, chương trình đào tạo của Trung tâm tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng chuyên đề, lĩnh vực đào tạo, chuyên sâu hơn về nội dung, đồng thời tăng các khóa đào tạo mới như Kỹ năng bán hàng bảo hiểm, đào tạo nâng cao về Tái bảo hiểm,…

Trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; Trung tâm tiếp tục kiện toàn đội ngũ Giảng viên, nội dung giáo trình giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn bảo hiểm nhằm mang đến cho Học viên và doanh nghiệp bảo hiểm chương trình đào tạo gắn liền giữa lý thuyết và thực hành, đáp ứng yêu cầu thiết thực của thị trường trong từng giai đoạn phát triển./.