Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/11/2016

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/11/2016 22/11/2016 08:27:00 1146

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/11/2016

22/11/2016 08:27:00

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/11/2016

Trong 2 ngày 17-18/11/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho 30 học viên của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long tại Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung của khóa học đề cập đến kiến thức cơ bản và kỹ năng quan trọng trong bán bảo hiểm như: Tổng quan về nghề bán hàng, tâm lý khách hàng và hành vi tiêu dùng, quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả, kỹ năng bán hàng thuyết phục và kỹ năng xử lý khi khách hàng từ chối.

image

Trong quá trình đào tạo, học viên nhiệt tình tham gia các hoạt động nhóm, các tình huống thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như áp dụng những kỹ năng đã được giảng viên truyền đạt trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại doanh nghiệp.

image

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng bán bảo hiểm do Trung tâm NC&ĐT BH cấp.