Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 19-22/9/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 19-22/9/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2016 10:12:00 941

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 19-22/9/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

21/09/2016 10:12:00

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm

từ ngày 19-22/9/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

Từ ngày 19-22/9/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Đây là khóa nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm thứ hai do Trung tâm tổ chức, sau khóa tại Hà Nội từ ngày 06-09/09/2016.

  image

Trong 04 ngày đào tạo, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của Tái bảo hiểm, các hình thức hợp đồng và phương thức Tái bảo hiểm và các yếu tố cân nhắc khi xây dựng chương trình tái bảo hiểm tại doanh nghiệp.

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giảng viên và các học viên cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị.

image