Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 06-09/9/2016 tại Hà Nội

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 06-09/9/2016 tại Hà Nội 14/09/2016 08:51:00 893

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm từ ngày 06-09/9/2016 tại Hà Nội

14/09/2016 08:51:00

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm

từ ngày 06-09/9/2016 tại Hà Nội

Từ ngày 06-09/9/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Đây là khóa nâng cao về nghiệp vụ tái bảo hiểm đầu tiên do Trung tâm tổ chức.

image

Ảnh: Lãnh đạo Trung tâm khai giảng khóa đào tạo

Trong 04 ngày đào tạo, học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của Tái bảo hiểm, các hình thức hợp đồng và phương thức Tái bảo hiểm và các yếu tố cân nhắc khi xây dựng chương trình tái bảo hiểm tại doanh nghiệp.

image

  

Giảng viên và các học viên chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai nghiệp vụ.

image