Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Hà Nội

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Hà Nội 30/08/2016 13:47:00 867

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Hà Nội

30/08/2016 13:47:00

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Hà Nội

Ngày 23/8/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa cho các học viên là cán bộ của doanh nghiệp bảo hiểm.

IMG_5354.JPG

 Với thời lượng 04 ngày từ 23-26/8/2016, giảng viên Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Ban bảo hiểm Hàng hải – Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh trình bày và chia sẻ những kiến thức nền tảng về Tổng quan bảo hiểm hàng hóa; Pháp luật liên quan đến bảo hiểm hàng hóa; Điều kiện, điều khoản bảo hiểm hàng hóa và kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc, những lưu ý trong Công tác khai thác và quản lý hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, Giám định, giải quyết bồi thường và phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa, Bắt giữ tàu, cách thức đòi người thứ ba và các vụ tổn thất điển hình. Trong quá trình tham dự, các học viên cũng sẽ được thực hành nhiều bài tập tình huống gắn với thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa./.

cid:EF8B0DC0-118B-49B4-AA06-2D86CDBC0187

Ảnh: Trình bày bài tập tình huống của các nhóm