Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 8-12/8/2016 tại Hà Nội

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 8-12/8/2016 tại Hà Nội 09/08/2016 16:44:00 852

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 8-12/8/2016 tại Hà Nội

09/08/2016 16:44:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 8-12/8/2016 tại Hà Nội

Sáng ngày 8/8/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

D:\CONG VIEC 2016\DAO TAO PNT CO BAN 2016\THANG 6 - HA NOI\IMG_3340.JPG

Giảng viên Trần Văn Quang – Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể: Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

Trong năm 2016, Trung tâm đã tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản. Dự kiến các khóa cuối của năm 2016 tiếp tục được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 9), Hà Nội (tháng 10)./.