Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/6/2016 tại Hà Nội

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/6/2016 tại Hà Nội 09/06/2016 14:49:00 908

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/6/2016 tại Hà Nội

09/06/2016 14:49:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/6/2016 tại Hà Nội

Sáng ngày 6/6/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho gần 50 học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

D:\CONG VIEC 2016\DAO TAO PNT CO BAN 2016\THANG 6 - HA NOI\IMG_3340.JPG

Ảnh 1. Giảng viên Trần Văn Quang – Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể: Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

D:\CONG VIEC 2016\DAO TAO PNT CO BAN 2016\THANG 6 - HA NOI\IMG_3343.JPG

Ảnh 2. Giảng viên Hoàng Mạnh Cừ – Học viện Tài chính

Dự kiến trong năm 2016, Trung tâm sẽ tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản ở cả ba khu vực: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng./.