Tập huấn kiến thức bảo hiểm cho Cán bộ của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

Tập huấn kiến thức bảo hiểm cho Cán bộ của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia 09/06/2016 14:47:00 731

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn kiến thức bảo hiểm cho Cán bộ của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

09/06/2016 14:47:00

Tập huấn kiến thức bảo hiểm cho Cán bộ của Tổng công ty
truyền tải điện Quốc gia

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức chương trình tập huấn công tác bảo hiểm cho hơn 120 Cán bộ của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhằm hỗ trợ EVNNPT trong việc tìm hiểu các kiến thức về nghiệp vụ bảo hiểm liên quan.

image

Trong thời gian 01 ngày, Giảng viên của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã trình bày nội dung và giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng – lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm bồi thường cho người lao động và bảo hiểm hưu trí trong bảo hiểm nhân thọ./.