Trung tâm NCĐTBH khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh tại Hà Nội từ ngày 17-20/05/2016

Trung tâm NCĐTBH khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh tại Hà Nội từ ngày 17-20/05/2016 18/05/2016 15:24:00 1035

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung tâm NCĐTBH khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh tại Hà Nội từ ngày 17-20/05/2016

18/05/2016 15:24:00

Trung tâm NCĐTBH khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh tại Hà Nội từ ngày 17-20/05/2016

Từ ngày 17-20/5/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

image

Trong thời gian 4 ngày, khóa đào tạo cung cấp những kiến thức đặc thù liên quan đến bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh, như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và gián đoạn kinh doanh, các tình huống trong công tác giám định, bồi thường bảo hiểm tài sản và gián đoạn kinh doanh.

image

Trong quá trình đào tạo các giảng viên cũng đưa ra các tình huống thực tế trên thị trường, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị.