Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản, kỹ thuật

Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản, kỹ thuật 10/05/2016 13:28:00 1339

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản, kỹ thuật

10/05/2016 13:28:00

Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản, kỹ thuật cho cán bộ

Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp từ 8-16/5/2016 tại Hà Nội

Từ ngày 8-16/5/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm tài sản, kỹ thuật  dành cho 46 học viên là cán bộ của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại Hà Nội.

4.jpg

Trong thời gian 9 ngày, giảng viên khóa đào tạo cung cấp những kiến thức đặc thù liên quan đến bảo hiểm tài sản và kỹ thuật, như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm xây dựng, lắp đặt, máy móc thiết bị chủ thầu, bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thành.

chị tính.jpg

Các giảng viên đưa ra các tình huống thực tế trên thị trường, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị.