Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/04/2016

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/04/2016 06/05/2016 13:53:00 1117

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/04/2016

06/05/2016 13:53:00

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/04/2016

Trong 2 ngày 26-27/04/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho 20 học viên đến từ các Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ và cán bộ Trung tâm

Trong thời gian 2 ngày đào tạo, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khóa học đã đem lại cho các học viên những kiến thức liên quan tới kỹ năng bán bảo hiểm như: Công việc bán hàng và triết lý bán hàng hiện đại; Quy trình bán hàng chuyên nghiệp; Các kỹ năng hỗ trợ quan trọng trong bán hàng; Tâm lý khách hàng và các phương thức ứng xử phù hợp.

image

(Ảnh: Giám đốc chi nhánh Trung tâm NC&ĐTBH khai giảng khóa đào tạo)

Trong quá trình đào tạo, học viên nhiệt tình tham gia các hoạt động nhóm, các tình huống thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như áp dụng những kỹ năng đã được giảng viên truyền đạt trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại doanh nghiệp.

image

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng bán bảo hiểm do Trung tâm NC&ĐT BH cấp.