IRT to chuc khoa dao tao nang cao ve nghiep vu bao hiem phi nhan tho trong thang 4 nam 2016

IRT to chuc khoa dao tao nang cao ve nghiep vu bao hiem phi nhan tho trong thang 4 nam 2016 21/03/2016 10:36:00 863

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

IRT to chuc khoa dao tao nang cao ve nghiep vu bao hiem phi nhan tho trong thang 4 nam 2016

21/03/2016 10:36:00

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ

- Các doanh nghiệp Môi giới bảo hiểm

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường bảo hiểm trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo lịch đào tạo trong tháng 4 năm 2016 như sau:

1. Các khóa đào tạo:

- Khóa đào tạo công nghệ ô tô và giải quyết bồi thường Xe cơ giới (Phụ lục 1): tại Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 05 - 08/4/2016;

- Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm Trách nhiệm (Phụ lục 2):

+ Tại Hà Nội, từ ngày 05 - 08/4/2016;

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh. Từ ngày 18 – 21/4/2016

- Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm (Phụ lục 3): tại Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 26 - 27/4/2016.

2. Kinh phí đào tạo:

-  Các khóa đào tạo công nghệ ô tô và giải quyết bồi thường Xe cơ giới, nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm Trách nhiệm, mức học phí là: 4.000.000 đồng/học viên/khóa.

-  Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm, mức học phí là 3.000.000 đồng/học viên/khóa.

DNBH chuyển khoản cho Trung tâm trước ngày khai giảng theo số TK: 0301002858286; tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

3. Cấp chứng chỉ, chứng nhận:

Học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm cấp chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo.   

Để triển khai chương trình đào tạo trên được tốt, kính đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học theo Phụ lục 4 đính kèm và gửi về Trung tâm trước ngày 25/3/2016. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với anh Nguyễn Hoàng Long, điện thoại: 01239.808.777, email: nguyenhoanglong@mof.gov.vn ./.