Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh 18/03/2016 08:36:00 939

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh

18/03/2016 08:36:00

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh

image

Ngày 15/03/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm hàng hóa cho các học viên là cán bộ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Với thời lượng 04 ngày từ 15-18/3/2016, giảng viên sẽ chia sẻ những kiến thức nền tảng về Tổng quan bảo hiểm hàng hóa; Pháp luật liên quan đến bảo hiểm hàng hóa; Điều kiện, điều khoản bảo hiểm hàng hóa và kinh nghiệm, kỹ năng xử lý công việc, những lưu ý trong Công tác khai thác và quản lý hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, Giám định, giải quyết bồi thường và phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa, Bắt giữ tàu, cách thức đòi người thứ ba và các vụ tổn thất điển hình. Trong quá trình tham dự, các học viên cũng sẽ được thực hành nhiều bài tập tình huống gắn với thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa.

Khóa đào tạo nâng cao về bảo hiểm Hàng hóa tại Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8 năm 2016./.