Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 14-18/03/2016 tại Hồ Chí Minh

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 14-18/03/2016 tại Hồ Chí Minh 16/03/2016 11:02:00 1148

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 14-18/03/2016 tại Hồ Chí Minh

16/03/2016 11:02:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 14-18/03/2016 tại Hồ Chí Minh

Sáng ngày 14/3/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho gần 70 học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

D:\CONG VIEC 2016\DAO TAO PNT CO BAN 2016\THANG 3 - HCM\Ban tin HCM gui\gui HN\20160314_082633.jpg

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể: Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

Dự kiến trong năm 2016, Trung tâm sẽ tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản ở cả ba khu vực: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng./.