Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tài chính năm 2012

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tài chính năm 2012 27/05/2012 15:46:00 609

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tài chính năm 2012

27/05/2012 15:46:00

Theo quyết định số 1257/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 21/5/2012 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tài chính năm 2012, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học:

Đề tài: “Nghiên cứu phát triển bảo hiểm vi mô tại Việt Nam” do Ths. Trịnh Thanh Hoan – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Giải pháp phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” do Ths. Ngô Việt Trung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm chủ nhiệm.
Đây là những nội dung nghiên cứu quan trọng, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm cũng như đáp ứng nhu cầu quản lý, giám sát bảo hiểm của thị trường trong thời gian tới