Lễ ký kết “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”

Lễ ký kết “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam” 13/02/2011 16:23:00 435

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lễ ký kết “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”

13/02/2011 16:23:00

Mục đích hợp tác giữa hai bên nhằm triển khai công tác đào tạo và phát triển phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam và cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu được đào tạo kiến thức về bảo hiểm và những kiến thức khác có liên quan. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức các buổi Hội thảo; Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm; Tổ chức các khóa đào tạo, các kỳ thi đại lý bảo hiểm; Các khóa đào tạo về kinh tế, tài chính, kế toán…

image

Các tin khác