Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2010

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2010 12/02/2011 13:45:00 404

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2010

12/02/2011 13:45:00

Đề tài “Phương thức giám sát tập đoàn, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính có kinh doanh bảo hiểm”do Ths. Phạm Đình Trọng làm chủ nhiệm theo Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngày 29/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các tin khác