Nội dung khóa đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy

Nội dung khóa đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy 16/05/2011 16:03:00 899

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nội dung khóa đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy

16/05/2011 16:03:00

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP

VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY

(Thời gian đào tạo 40h)

  Nội dung giảng dạy bao gồm 3 vấn đề cơ bản là:

 I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

- Con đường hình thành kỹ năng giảng dạy và

- Các kỹ năng giảng dạy cơ bản của giảng viên

+ Kỹ năng xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch bài giảng

+ Kỹ năng nắm bắt nhu cầu, tâm lý người học và nguyên tắc, phong cách giảng dạy

II. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TÍCH CỰC

III. KỸ NĂNG LỒNG GHÉP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Kỹ năng lồng ghép đa dạng các phương pháp giảng dạy

+ Thực hành phương pháp thuyết trình, kể chuyện

+ Thực hành phương pháp thảo luận, làm việc nhóm, tình huống

+ Thực hành phương pháp nêu ý kiến lên bảng, hỏi đáp, sàng lọc

+ Thực hành phương pháp trò chơi, đóng vai, trực quan…