Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2011

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2011 17/05/2011 12:50:00 614

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu KHTC năm 2011

17/05/2011 12:50:00

Đề tài “Trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam - Nguy cơ và giải pháp”do Ths. Phạm Đình Trọng làm chủ nhiệm theo Quyết định số 840/QĐ-BTC ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.