Hội nghị các Nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 17 và Hội nghị Hội đồng cơ quan quốc gia ASEN về thực hiện Nghị định thư số 5 lần thứ 15

08/04/2015

Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tham dự Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 17 (AIRM 17) và Hội nghị Hội đồng cơ quan quốc gia ASEAN về thực hiện Nghị định thư số 5 lần thứ 15 (COB 15) tại Brunei. Tham dự Hội nghị AIRM 17 lần này có 09 nước thành viên ASEAN. Đại diện nước chủ nhà Brunei làm chủ tịch Hội nghị và Phó chủ tịch Hội nghị là đại diện Campuchia.

Hội nghị thường niên lần thứ 21 Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS)

10/12/2014

Từ ngày 22/10/2014 đến ngày 28/10/2014, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã cử Đoàn công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 21 Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế tại Amsterdam – Hà Lan.

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc)

05/06/2017

Ngày 01/6/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (IRT) đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc) (SLI). Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc).

Hội thảo "Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xe cơ giới"

15/07/2016

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác hàng năm giữa Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) - Bộ Tài chính và Viện phát triển bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI), Cục QLBH đã phối hợp với KIDI Hàn Quốc tổ chức Hội thảo chuyên đề về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xe cơ giới trong 3 ngày từ 11-13/7/2016 tại trụ sở Bộ Tài chính dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Doãn Thanh Tuấn.