Gói thầu Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Gói thầu Bảo hiểm vật chất xe ô tô 27/03/2017 10:48:00 484

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gói thầu Bảo hiểm vật chất xe ô tô

27/03/2017 10:48:00

- Nội dung gói thầu: Bảo hiểm vật chất xe ô tô

- Giá thầu: 15.340.000 vnđ

- Ngày đóng thầu: 30/03/2017

- Chủ đầu tư: Cục QLBH