Gói thầu Tổ chức Hội nghị Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2017

Gói thầu Tổ chức Hội nghị Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2017 17/03/2017 10:42:00 413

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gói thầu Tổ chức Hội nghị Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2017

17/03/2017 10:42:00

- Nội dung gói thầu: Tổ chức Hội nghị Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2017

- Giá thầu: 48.393.000 vnđ

- Ngày đóng thầu: 21/03/2017

- Chủ đầu tư: Cục QLBH