Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động 20/09/2023 14:01:00 334

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

20/09/2023 14:01:00

Ngày 19/9/2023, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC34/KDBH Cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GP/KDBH ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung như sau:

Thay đổi tên đầy đủ và tên bằng tiếng nước ngoài của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA:

-  Tên cũ:

+ Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

+ Tên bằng tiếng nước ngoài: AAA Assurance Corporation

- Tên mới:

+ Tên đầy đủ: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

+ Tên bằng tiếng nước ngoài: AAA Insurance Corporation

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 2 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%