Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Saladin

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Saladin 15/09/2023 15:09:00 491

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Saladin

15/09/2023 15:09:00

Ngày 8/9/2023, Bộ tài chính có Công văn số 9579/BTC-QLBH về việc chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Saladin, cụ thể như sau:

- Bà Lê Thị Thanh Vân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bà Trần Minh Trang giữ chức Tổng giám đốc.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 2 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%