Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi Giám đốc của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi Giám đốc của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội 15/09/2023 14:58:00 166

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi Giám đốc của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội

15/09/2023 14:58:00

 Ngày 11/9/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 9637/BTC-QLBH về việc chấp thuận thay đổi Giám đốc của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội, cụ thể:

Ông Kwon Soon Yong giữ chức Giám đốc của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội thay ông Park You Hong theo đề nghị của Công ty.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%