Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc của Công ty TNHH môi giới bảo hiểm TIS Việt Nam

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc của Công ty TNHH môi giới bảo hiểm TIS Việt Nam 30/08/2023 09:13:00 321

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc của Công ty TNHH môi giới bảo hiểm TIS Việt Nam

30/08/2023 09:13:00

Ngày 25/8/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 9145/BTC-QLBH chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc của Công ty TNHH môi giới bảo hiểm TIS Việt Nam, cụ thể:

- Ông Giang Tú Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Ông Phương Ấu Tài giữ chức Tổng Giám đốc.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%