Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BeOne

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BeOne 30/08/2023 09:06:00 340

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BeOne

30/08/2023 09:06:00

Ngày 22/8/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 8996/BTC-QLBH chấp thuận chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm BeOne, cụ thể:

- Chấp thuận ông Phạm Hữu Tuân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chấp thuận bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Tổng giám đốc.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%