Nghị định

Nghị định 27/08/2015 17:30:00 3013

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghị định

27/08/2015 17:30:00

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Trích yếu

Tải về

14

73/2016/NĐ-CP

01/7/2016

01/7/2016

Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Tải về

13

67/2014/NĐ-CP

7/7/2014

 25/8/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

Tải về

12

68/2014/NĐ-CP

9/7/2014

 25/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tải về

11

98/2013/NĐ-CP

28/8/2013

 15/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Tải về

10

123/2011/NĐ-CP

28/12/2011

15/02/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KDBH và sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP

 Tải về

9

102/2011/NĐ-CP

14/11/2011

1/1/2012

Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

8

114/2008/NĐ-CP

3/11/2008

29/11/2008

Về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản đối với DN HĐKD trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

 Tải về

7

103/2008/NĐ-CP

16/09/2008

16/10/2008

Quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

 Tải về

6

46/2007/NĐ-CP

27/03/2007

11/4/2007

Quy định chế độ tài chính đối với DNBH và DNMGBH

 Tải về

5

45/2007/NĐ-CP

27/03/2007

11/4/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KDBH

 Tải về

4

130/2006/NĐ-CP

8/11/2006

22/11/2006

Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 Tải về

3

125/2005/NĐ-CP

7/10/2005

21/10/2005

Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa

 Tải về

2

18/2005/NĐ-CP

24/02/2005

10/3/2005

Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

 Tải về

1

214/2013/NĐ-CP

20/12/2013

23/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tải về

Các tin khác